Japanese Shrine Restoration
Pocantico Hills, New York 2003

.

Hitoshi Maehara, Simon Hsu

.

Photo: © HM, SH